HASTALAR İÇİN BİLGİLER

Abdominal (Karın) Aort Anevrizması Nedir?

Abdominal (Karın) Aorta anevrizması (balonlaşması) aortanın göğüs kafesinden çıkıp diyaframın altına geçip karın içinde ilerlediği bölümünün herhangi bir kısmında genişleme ve/veya balonlaşma olmasıdır. Karın bölgesi içerisinde aortanın değişik bölgelerinde balonlaşma, genişleme olabilir. Bu tip anevrizmalar genellikle erkeklerde daha sık görülür. Kadınlar ise bu tip anevrizmalar daha sık ve daha küçük boyutlarda yırtılma eğilimindedir.

En sık nedeni ateroskleroz yani damar sertleşmesidir. Damar sertliği damar duvarında zayıflamaya neden olarak balonlaşma ve/veya genişleme gelişir.

• Altmış yaşın üzerinde olmak, ileri yaş

• Genetik/Ailesel yatkınlık olması: Ailede ve diğer yakın akrabalarda anevrizma bulunması

• Sigara, tütün ve ürünlerinin kullanımı

• Bacak damar hastalığı / damar sertliği-darlığı

• Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

• Aort damar yapısını etkileyen bazı genetik/doğuştan var olan hastalıklar: Marfan Sendromu gibi

• Bağ dokusu hastalıkları, Behçet hastalığı

Karında her kalp atımı ile karın bölgesinde şişip inen bir kitle hissi

Özellikle yüksek tansiyonun eşlik ettiği bel ağrısı, karın ağrısı, sırt ağrısı

Abdominal (karın) anevrizmanın patlaması anlamına gelen aort rüptüründe ise şikayetler farklıdır.

Eğer abdominal (karın) anevrizması yırtılır/patlar (rüptür) ise ani gelişen şiddetli bel ve karın ağrısı ile beraber bayılma, tansiyon yüksekliği ya da düşüklüğü gelişir. Bu şikayetler mevcut ise yırtılma/rüptür ile ani iç kanama ile ölüm gelişme ihtimali yüksektir. Bu hastalarda aort anevrizma yırtılma/patlama/rüptür bu şikayetler ile muhakkak akla gelmeli ve bu durumda acil hastaneye başvuru olmalı.

Erken tanı konulması çok önemlidir. Anevrizmaların önemli bir kısmı doktor muayenesi ile belirlenirken. Özellikle erken dönemde tanı koyabilmek için risk faktörleri olan bireylerde senelik taramalar yapılmalı. Altmış beş yaşın üzerindeki bütün erkeklerin ultrasonografi ile abdominal (karın) aort anevrizma yönünden değerlendirilmeleri gerekir. Sigara kullanan iler yaş kadınlar için de bu tarama yapılır. Karın ultrasonu ile abdominal (karın) aort anevrizması tanısı konulur.

Bilgisayarlı tomografi

Gerekli hallerde Manyetik rezonans görüntüleme

Gerekli hallerde anjiyografi kalp damarları ve aort damarını değerlendirmek için.

Vitamin D Takviyesi

Spor Öncesi Kalp Değerlendirmesi

Kalp Kapak Hastalıkları Nedir?

Ekokardiyografi (Kalp ultrasonu)

Zihin, Kalp ve Vücudun Sağlıklı Birlikteliği

Kalp Yetersizliği Nedir?

Mitral Darlığı Mitral Stenoz Nedir?

Kuşburnu Faydaları

Uzun Yaşam ''Mavi Bölgeler''in sağlıklı ve uzun yaşama dair sırları

Ritm Bozuklukları Aritmi Nedir?