HASTALAR İÇİN BİLGİLER

Anevrizma Damar Genişlemesi Atardamar Balonlaşması Nedir?

Anevrizma ( damar genişlemesi, atardamar balonlaşması ) atardamar (arter) duvarının bir kısmının güçsüzleşerek zayıflayarak genişlemeye başlaması anlamına gelir. Zayıflayan kısımda genişleme ve dışarıya doğru balonlaşma oluşur. Anevrizma ( Damar Genişlemesi Atardamar Balonlaşması ) herhangi bir atardamarda ( arter ) oluşabilir. Vücutta en sık görülen anevrizmalar Aort anevrizması: Tüm vücuda kan taşıyan ana atardamar olan aort damarında gelişen genişleme ve balonlaşma.

Torasik (göğüs) ve abdominal (karın) aort anevrizması (balonlaşması)

Serebral arter ( atardamar ) anevrizması: Beyini besleyen arterlerde ( atardamar ) gelişen genişleme ve balonlaşma

Popliteal arter ( atardamar ) anevrizması: Diz arkasındaki arterde ( atardamar ) gelişen genişleme ve balonlaşma

Mezenter arter ( atardamar ) anevrizması: Bağırsakları besleyen arterde ( atardamar ) gelişen genişleme ve balonlaşma

Splenik arter ( atardamar ) anevrizması: Dalağı besleyen arterlerde ( atardamar ) gelişen genişleme ve balonlaşma.

Anevrizma nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte anevrizmaya ( Damar Genişlemesi Atardamar Balonlaşması ) neden olabilecek bazı risk faktörleri mevcuttur.

Anevrizma doğuştan kalıtsal olabileceği gibi aort hastalıkları kaynaklı veya geçirilmiş bir kaza sonrası da gelişebilir. Anevrizma gelişimi için risk faktörleri:

Ailede anevrizma tanısı alan bireyin bulunması

Yüksek kolesterol (Hiperlipidemi)

Yüksek kan basıncı (Hipertansiyon)

Sigara, tütün ve ürünlerinin kullanmak.

Kan basıncını kontrol altına almak

Sağlıklı beslenmek

Düzenli egzersiz yapmak

Sigarayı, tütün ve ürünlerini kullanımını bırakmak

Sarkopeni Nedir?

Uyku Apnesi ve Horlama

Uzun Yaşam ''Mavi Bölgeler''in sağlıklı ve uzun yaşama dair sırları

Spor Öncesi Kalp Değerlendirmesi

Mitral Darlığı Mitral Stenoz Nedir?

Kalp ve Damar Hastalıkları (Kardiyovasküler Hastalık) Nedir?

Aort Kapak Hastalıkları

Patent Foramen Ovale (PFO) Nedir?

Yeni CORONA Virüs (COVID-19) ve Kalp Hastalıkları

Kalp Yetersizliği Nedir?