HASTALAR İÇİN BİLGİLER

Atriyal Fibrilasyon Nedir?

Normalde kalbimiz düzgün, devamlı, ritmik ve düzenli olarak çalışır. Her kasılma ile düzenli vuru yani nabız üretir. Kalp kası içerisinde bu düzenli kalp vurusu, nabız, kalp kasılmasını oluşturan belirli kalp hücreleri vardır. Bu hücreler elektrik sinyalleri üretir. Bu elektriksel sinyaller sayesinde kalp ritmi düzenli halde seyreder ve kalp kanı uygun şekilde tüm vücuda pompalar.

Bu düzenli elektrik sinyalleri elektrokardiyografi üzerinde kayıt edilir. Bu elektrokardiyografi kaydının değerlendirilmesi ile de hastanın ritm bozukluğu aritmisi saptanır. Atriyal fibrilasyon kalbin kulakçık kısımlarından düzensiz elektrik sinyalleri oluşması ile gelişir. Atrial fibrilasyon sırasında kan kulakçıklardan etkin bir şekilde karıncıklara iletilemez. Kasılma uygun şekilde olmadığı için kulakçık içinde kalan pompalanamayan kan içinde pıhtı oluşumu gelişir. Pıhtı kalbin içinden hareket edip beyin damarlarına doğru yol alır ise inme felç gelişir.

Atrial fibrilasyon hem bir ritm bozukluğu olması nedeni ile hem de diğer ritm bozukluklarından farklı olarak kalp içinde pıhtı oluşumuna neden olduğu için ritm bozukluklarında çok önemli bir yere sahiptir. Atriyal fibrilasyonun erken tanı ve tedavisi pıhtı nedeni ile gelişebilecek inme felcin önlenmesi sağlanır.

Atriyal fibrilasyon en yaygın görülen ciddi kalp ritm bozukluğudur. Atriyal fibrilasyon yaş ilerledikçe daha sık görülür. 80 yaş üstü bireylerde % 14 oranında gözlemlenmiştir. Atriyal fibrilasyon önemli bir inme felç, kalp yetmezliği ve ölüm nedenidir.

Özellikle önlenebilen risk faktörleri atriyal fibrilasyon açısından çok önemlidir. Yüksek tansiyon, kalp kapak hastalıkları, uyku apnesi, obesite, aşırı alkol tüketimi önlenebilir faktörlerdir.

• Yüksek tansiyon

• Kalp kapak hastalıkları

• Kalp yetmezliği

• Koroner arter hastalığı

• Kardiyomiyopati  (Kalp kası hastalıkları)

• Doğuştan (Konjenital) kalp hastalığı

• Akciğer hastalıkları: KOAH, Astım

• Uyku Apne

• Obesite

• Aşırı alkol tüketimi, tütün kullanımı

• Diyabet

• Hipertiroidi

Atriyal fibrilasyon her zaman belirti vermez. Ancak belirti olur ise hasta şunları hissedebilir.

• Hızlı ve düzensiz nabız

• Yavaş ve düzensiz nabız

• Göğüs kafesinde çırpınma hissi

• Sersemlemiş, bayılayazma hissi

• Göğüste ağrı veya baskı hissi

• Nefes darlığı, açlığı

• Çabuk yorulma, halsizlik hissi

Atriyal fibrilasyon sırasında kan kulakçıklardan etkin bir şekilde karıncıklara iletilemez. Kasılma uygun şekilde olmadığı için kulakçık içinde kalan pompalanamayan kan pıhtı oluşumuna neden olur. Pıhtı kalbin içinden hareket edip beyin damarlarına doğru yol alır ise inme felç gelişir.

Atriyal fibrilasyon hastalarında inme felç geçirme riski normal bireylerden beş kat fazladır. Bu nedenle atriyal fibrilasyon olup olmadığını bireyin fark etmesi çok önemlidir.

Nabız takibi yapılarak kalbin düzensiz atımının fark edilmesi evde tanıda ilk basamaktır. Düzensiz nabız ile şüphe duyulur tabi ki şikayetlerin varlığı ile eşleşmesi de bunu destekler. Sonrasında kardiyoloji uzmanı eşliğinde çekilen elektrokardiyografi ile doğrulanır.

Bazı hastalar devamlı atriyal fibrilasyon ritminde olmaz aralıklı şekilde atriyal fibrilasyon bozukluğuna girer ve çıkar. Hatta gündüz çekilen elektrokardiyografilerde normal ritm varken gece uykuda atriyal fibirilasyon gelişebilir ki hasta bunula ilgili hiçbir şikayet veya belirti hissetmez. Bu şekilde aralıklı olarak var olan hissedilmeyen atriyal fibrilasyon da kalp içinde pıhtı oluşumuna neden olur. Felç ve inme riskine sahiptir. Böyle hastalarda muhakkak en az 48 saatlik Holter EKG kayıtı yapılmalı ve atriyal fibrilasyon olup olmadığı belirlenmelidir.

Atriyal fibrilasyon tanısı, tedavisi, sebebi ve sebep olacağı organ hasarlarının değerlendirilmesi için kardiyolji uzmanı tarafından hastanın muayene edilmesi, şikayetlerinin dinlenmesi ve ekokardiyografi gerekiyor ise Holter elektrokardiyografi uygulanması gerekir.

Tedavi seçenekleri hastanın atriyal fibrilasyon sebebine ve hastanın durumuna göre değişir. Aşağıda belirtilen seçenekler hastaya göre değerlendirilmelidir.

• Ritm normale döndürmek için ilaç veya elektrik uygulaması eşliğinde şoklamak

• Atriyal fibrilasyon hızı yüksek ise kalp hızımı normale çekmek için ilaç tedavilerini düzenleme

• Seçilmiş atriyal fibrilasyon hastalarında katater ablasyon yöntemi ile atriyal fibrilasyonu kontrol altına almaya çalışmak

• Kan sulandırıcı tedavileri düzenlemek

• Gerekli hallerde kalp pili uygulaması

Hayatın kıymetini bil, vücuduna iyi bak, mutlu ol!

Mitral Yetersizliği Mitral Yetmezliği Mitral Regürgitasyon Nedir?

Aort Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları Nedir?

Koroner BT (Bilgisayarlı Tomografi) Anjiyo - Sanal Anjiyo - Kansız Anjiyo

Mitral Darlığı Mitral Stenoz Nedir?

Vitamin D Takviyesi

Spor Öncesi Kalp Değerlendirmesi

Sarkopeni Nedir?