HASTALAR İÇİN BİLGİLER

Atriyal Septal Defekt (ASD) Kalp Deliği Nedir?

Kalp sağ ve sol olmak üzere iki bölüme ayrılır. Sağ ve sol da kendi içinde iki kalp boşluğuna ayrıldığı için kalp dört kalp boşluğundan oluşur. Üst kalp boşluklarına sağ ve sol ulakçık alt kalp boşluklarına sağ ve sol karıncık adı verilir. Sağ ve sol kalp boşluklarını birbirinden ayıran ve kan geçişini engelleyen kastan oluşmuş duvarlar vardır. Bu duvarlardan kalbin üst kısmında bulunan sağ ve sol kulakçığı birbirinden ayıran duvarda oluşan deliğe Atriyal septal defekt (ASD) denir. Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği içinden temiz kan sol kulakçıktan sağ kulakçığa geçiş yapar.

Atriyal septal defekt (ASD) doğuştan var olan bir kalp deliği hastalığıdır. Rutin çocuk muayenesinde sıklıkla saptanmakla birlikte Atriyal septal defekt (ASD) bazen erişkin çağa kadar belirti vermeden de görülebilir. Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği değişik tipte ve büyüklükte olabilir. Küçük bir Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği genellikle sorun oluşturmaz. Ancak daha büyük Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği yıllar içerisinde ileri safhalara varıp kan akışı yön değiştirir; sağ kulakçıktan sol kulakçığa doğru olur ve kirli kan artık temiz kan ile karışmaya başlar. Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği bu safhaya gelmeden tedavi planı yapılmalıdır.

Küçük boyuttaki Atriyal Septal Defekt (ASD) kalp deliğinin çoğu tedaviye ihtiyaç duymadan kendiliğinden kapanır. Küçük Atriyal Septal Defektlerin (ASD) yaklaşık % 80 i hayatın ilk 18 ayında kendiliğinden kapanır. Ancak orta ve geniş çaplı Atriyal Septal Defektler (ASD) kendiliğinden kapanma eğiliminde değildir.

Atriyal septal defekt (ASD) doğuştan var olan bir kalp deliği hastalığıdır. Anne rahminde kalp gelişimi evrelerinde oluşan bir sorun nedeni ile kalp içinde olması gereken duvar tam olarak gelişemez. Kalbin üst kısmında bulunan sağ ve sol kulakçığı birbirinden ayıran duvarın eksik gelişimi ile oluşan kalp deliğine Atriyal septal defekt (ASD) denir.

Doğuştan anne rahminde gelişebilecek eksiklikten meydana gelebileceği gibi bazı durumlarda Atriyal septal defekt (ASD) aile veya akrabalardan kalıtsal olarak da doğacak bebeğe geçebilir.

Yetişkin çağa gelene kadar bazı hastalarda belirti görülmez. Hatta tesadüfen saptanır. Bazı hastalar ise şu şikayetler ile başvurur.

• Çarpıntı, kalpte tekleme hissi

• Nefes darlığı

• Çabuk yorulma

• Halsizlik

Rutin çocuk muayenesinde 6 aylık-3 yaş arasında Atriyal septal defekt (ASD) saptanmakla birlikte erişkin yaşa kadar belirti vermeden gelen Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği hastaları vardır. Atriyal septal defekt (ASD) erişkinlerde en sık saptanan doğuştan kalp hastalığıdır. Eğer Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği çapı küçük ise 40 yaşından sonra belirtiler kendini belli etmeye başlar. Daha geniş Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliklerinde ise daha erken yaşta şikayetler oluşur. Bu şikayetler özellikle yüksek rakımda yaşayanlar veya yüksek rakım yolculuklarında bu erişkinlerde şikayetler belirginleşir. Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği çeşitlerinden ostium primum tipi Down sendromlu, Ellis van-Creveld sendromlu bireylerde daha sık saptanır.

Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliğinden şüphe duyulan erişkin hastaların kardiyolojik muayenesinden sonra elektrokardiyografi çekilir. Özellikle ekokardiyografi Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği tanısında önemli yer tutar. Tanıyı kesinleştirmek ve tedavi planı için transözefajiyal (Transesophageal, endoskopik yutturma işlemi eşliğinde) ekokardiyografi (TÖE, TEE) uygulanır. Gerekli hallerde akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi ve kardiyak manyetik rezonans uygulanır. Bu tetkik ile Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliğinin boyutu, tipi belirlenir; tedavide nasıl bir yol izleneceğine karar vermeye yardımcı olur.

zehrailkeakyildiz.com web sitesinde “Hastalara Bilgiler” başlığı altında “Ekokardiyografi” bölümünden “Transözefajiyal (Transesophageal, endoskopik yutturma işlemi eşliğinde) Ekokardiyografi (TÖE, TEE)” başlığı altında konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği orta veya geniş boyutta ise bu deliğin kapatılması uygundur. Daha küçük delikler için ise hastaya göre bireyselleştirilmiş bir takip gerekir. Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği orta veya geniş boyutta ise ve şikayet oluşturuyor ise ekokardiyografide yapılacak bazı ölçümler ile Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliğinin kapatılma zamanının gelip gelmediği değerlendirilir. Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliğinin kapatılmasında iki yol izlenebilir. Cerrahi yöntem, şemsiye yöntemi. Bu işlemlerden hangisinin hastaya uygun olduğunu belirlemek için

• Hastanın belirtileri

• Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliğin transözefajiyal (Transesophageal, endoskopik yutturma işlemi eşliğinde) ekokardiyografi (TÖE, TEE) ile çıkan sonuçları

• Kateter uygulaması sonuçlarının hepsi değerlendirilerek hastaya özel karar verilir.

Şemsiye Yöntemi: Ameliyatsız yöntem ile kasıktaki damardan girilerek kateter yolu ile Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliğine ulaşılır. Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği şemsiye benzeri özel cihazlar ile kapatılır.

Cerrahi Yöntem: Ameliyat ile Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği yama ile kapatılır.

Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliğiniz var ise ve hamile/gebe kalmak istiyorsanız doktorunuz ile görüşmeniz uygun olacaktır.

Küçük Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği mevcut ise genellikle hamile/gebelik sürecini etkilemez. Hamilelik süresince kardiyoloji muayeneleri ile takipte kalınması uygun olacaktır.

Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği şemsiye veya ameliyat yöntemi ile kapatılmış ve takipler sorunsuz, bu duruma dair herhangi bir şikayetiniz yok ise genellikle hamile/gebelik sürecini etkilemez. Hamilelik süresince kardiyoloji muayeneleri ile takipte kalınması uygun olacaktır.

Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliği ileri safhasında akciğer yüksek tansiyonu (pulmoner hipertansiyon) gelişir. Akciğer yüksek tansiyonu (pulmoner hipertansiyon) derecesine bağlı olarak bazı durumlarda hamilelik anne/bebek için sorun doğurabilir.

Atriyal septal defekt (ASD) kalp deliğinin ve hastanın durumuna göre hamile kalma süreci, hamile kalıp/kalamama kararı ve uygulanacak öneriler değişkenlik göstereceği için hamile kalmadan önce muhakkak kardiyoloji ve kadın doğum uzmanları ile görüşülmesi uygundur.

Hayatın kıymetini bil, vücuduna iyi bak, mutlu ol!

Uyku Apnesi ve Horlama

Spor Öncesi Kalp Değerlendirmesi

Uzun Yaşam ''Mavi Bölgeler''in sağlıklı ve uzun yaşama dair sırları

Kalp Yetersizliği Nedir?

Atriyal Fibrilasyon Nedir?

Aort Kapak Hastalıkları

Mitral Yetersizliği Mitral Yetmezliği Mitral Regürgitasyon Nedir?

Evde hangi tansiyon aletini kullanalım?

Ritm Bozuklukları Aritmi Nedir?