HASTALAR İÇİN BİLGİLER

Mitral Yetersizliği Mitral Yetmezliği Mitral Regürgitasyon Nedir?

Kalp kapakları kanın tek yönde akışına izin verir. Kalp kapakları düzgün çalıştığı taktirde, kanın kapaktan geçip ilerlemesine yardımcı olurlar. Kalbin sol kalp boşluklarından olan sol atriyum (sol kulakçık) mitral kapağı aracılığı ile sol ventriküle (sol karıncık) doğru kan hareket eder.

Mitral kapağın tam olarak kapanmaması ve ileriye doğru yönlendirilen kanın bir kısmının sol kalbe geri gelmesi durumuna mitral yetersizliği (mitral regürgitasyon) adı verilir. Mitral yetersizliği derecesi düşük seviyede ise bu geriye dönüş ciddi sonuçlara neden olmaz. Mitral yetersizlik sık rastlanılan bir kapak hastalığıdır. Çok hafif mitral yetersizliği erişkinlerin yaklaşık % 70 inde mevcuttur.

Mitral kapak prolaps, mitral kapak çökmesi: Mitral kapak dokusunun doğuştan veya daha sonradan kalınlaşıp, uzayıp bozulması ve bu bozulma nedeni ile kapakların sol karıncığa doğru çökmesidir. Bu çökme sonucu kapak uçları birbirine tam temas edecek şekilde kapanamaz. Böylece kan geriye kaçarak mitral yetersizliğine neden olur. Romatizmal ateş, kalp romatizması: Romatizmal ateş, A grubu beta hemolitik streptokok adı verilen bakterilerin neden olduğu boğaz enfeksiyonundan sonra, yatkınlığı olan çocuklarda ortaya çıkan birden çok sistemi tutabilen enflamatuar (iltihapla seyreden) bir hastalıktır. Bu iltihabi durum kalp kapaklarına yerleşmesi sonucunda oluşan duruma da kalp romatizması adı verilir.tek başına mitral yetersizliği oluştuması nadirdir. Genellikle eşlik eden mitral darlığı mevcuttur.

  • Doğumsal (konjenital): Doğumsal olarak mitral kapakta veya bağlı olduğu yapılarda yapısal bozukluk veya eksiklik olabilir. Bu nedenle doğuştan mitral kapak yetersizliği de bir nedendir.
  • Kalp krizi: Kalp krizi sonrası mitral yetersizliği gelişebilir.
  • Sol kalbi genişleten durumlar: Kapağın yapısında sorun olmamasına ragmen sol kalbin büyümesine bağlı mitral yetersizliği gelişebilir. Hipertansiyon, kalp krizi, kalp damar hastalığı, aort yetmezliği, aort darlığı, kardiyomiyopati gibi kalbi genişleten durumlar gibi.
  • Mitral kapak yırtılması veya kapağı tutan bağların (korda) kopması: Göğüse gelen künt darbeler, kalp krizi, endokardit gibi durumlarda kapağın kendisinde veya bağlarda yırtık gelişip sonucunda da mitral yetersizliği gelişir.

Mitral yetersizliğinde kalp muayenesi sırasında steteskop ile dinlemede duyulacak üfürüm ile şüphelenir. Ancak aynı tarz üfürüm başka hastalıklarda da duyulabileceği için tanısal başka testler gereklidir. Bu testlerden en önemlisi kalp ultasonu olan ekokardiyografidir. Yüzeyel ekokardiyografi ile genellikle mitral yetersizliği, kalp boşluklarındaki genişleme, kalp kasının hareketi ve kalbin dakikada tüm vücuda pompaladığı kan miktarı saptanır. Ekokardiyografi ile mitral yetersizliğinin derecesi belirlenir. Hafif, orta ve ciddi olarak sınıflandırılır. Mitral kapaktaki kaçağın ciddiyetinin yüzeyel ekokardiyografi ile tam olarak belirlenemediği durumlarda veya kapağın ameliyat cinsinin belirlenmesi için yemek borusu yolu ile ekokardiyografi (Transözefajiyal Ekokardiyografi (TÖE, TEE) hastaya uygulanması gerekebilir

Halsizlik, yorgunluk, egzersiz veya fiziksel aktivite sırasında eskiye göre daha çabuk yorulma, nefes nefese kalma, vücutta şişlik, ödem (karın içinde, akciğerde veya bacaklarda anormal sıvı toplanması) gibi şikayetler gelişir. Bazı ciddi mitral yetersizliği hastalarında bile bu şikayetler belirgin halde olmayabilir. Sol kalp yetmezliği, kontrolsüz yüksek tansiyon, akciğer yüksek tansiyonu (pulmoner hipertansiyon) veya anormal kalp ritmi (atrial fibrilasyon) gelişince bu şikayetler belirgin hale gelir. Akciğer yüksek tansiyonu (pulmoner hipertansiyon), akciğere kan sağlayan pulmoner arterdeki kan basıncın artması anlamına gelir. Pulmoner hipertansiyon gelişince sağ kalbin yükü artar. Oksijenden zengin kanın vücuda dağılımı zorlaşır.

Orta veya ciddi mitral yetersizliğinde, vücudun oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp daha çok çalışır. Çok çalışmak zorunda kalan kalp kası zaman içinde bazı değişimlere maruz kalır. Bu değişiklikler zaman içine yayılır ve yıllar içinde gelişir. Bu değişimin şiddeti ve süresi geriye kaçan kanın miktarına bağlıdır.

Ciddi mitral yetersizliğinde ise kalp geriye kaçan kanı taşıyabilmek için önce genişlemeye başlar. Böylece geriye kaçan kanı vücuda pompalamak için gerekli gücü sağlamış olur. Kalp bunu sağlayınca hasta yıllar içinde belirgin bir şikayet hissetmez. Hele ki tansiyon yükselmez ve ritm bozulmaz ise hasta normal kapasiteye sahip gibi dolanır. Ancak mitral yetersizliği arttıkça kalp kasının kanı pompalama gücü azalmaya başlar. Kalbin genişlemesi de mitral yetersizliğini tolere etmeye yeterli olmaz. Hasta artık şikayetleri hissetmeye başlar. İşte tam bu dönemde kalbin pompalama gücü çok düşmeden ve kalp daha da genişlemeden hastanın cerrahi olarak tedavisinin gündeme gelmesi gerekir. Ameliyat zamanını kaçıran hastada kalp genişlemesi ve kalp yetmezliği geriye dönmeyebilir.

Mitral yetersizliği hastalarında kalbin yükünü azaltacak ve kalp ritmini düzeltecek ilaçlar uygulanmalıdır. Hasta kalp yetmezliği evresine geçmeden, kalp pompalama gücü bozulmadan kapağın değişimi gereklidir. Ameliyat için doğru zamanı kaçırmamak için hastanın kardiyoloji uzmanı tarafından kalp ultrasonu, ekokardiyografi ile değerlendirilmesi gerekir. Ekokardiyografi ile takip için gerekli uygun aralıklar kardiyoloji uzmanı tarafından belirlenmelidir. Mitral kapaktaki yetersizliğin ciddiyetinin yüzeyel ekokardiyografi ile tam olarak belirlenemediği durumlarda veya kapağın ameliyat cinsini belirlemek için yemek borusu yolu ile ekokardiyografi (Transözefajiyal Ekokardiyografi (TÖE, TEE) hastaya uygulanmalıdır. Böylece uygun zamanda, uygun teknik ile, uygun operasyonla mitral yetersizliği tedavisi planlanır. Buna göre mitral kapağın cerrahi olarak değiştirilir veya mitral kapak uygun ise mitral kapak tamiri uygulanır (cerrahi veya kasıktan girilerek)

Mitral yetersizliği hastalarında kalbin yükünü azaltacak ve kalp ritmini düzeltecek ilaçlar uygulanmalıdır. Hasta kalp yetmezliği evresine geçmeden, kalp pompalama gücü bozulmadan kapağın değişimi gereklidir. Ameliyat için doğru zamanı kaçırmamak için hastanın kardiyoloji uzmanı tarafından kalp ultrasonu, ekokardiyografi ile değerlendirilmesi gerekir. Ekokardiyografi ile takip için gerekli uygun aralıklar kardiyoloji uzmanı atarfından belirlenmelidir. Mitral kapaktaki yetersizliğin ciddiyetinin yüzeyel ekokardiyografi ile tam olarak belirlenemediği durumlarda veya kapağın ameliyat cinsini belirlemek için yemek borusu yolu ile ekokardiyografi (Transözefajiyal Ekokardiyografi (TÖE, TEE) hastaya uygulanmalıdır. zehrailkeakyildiz.com web sitesinde “Hastalara Bilgiler” başlığı altında “Ekokardiyografi” bölümünden “Transözefajiyal (Transesophageal, endoskopik yutturma işlemi eşliğinde) Ekokardiyografi (TÖE, TEE)” başlığı altında konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Böylece uygun zamanda, uygun teknik ile, uygun operasyonla mitral yetersizliği tedavisi planlanır. Buna göre mitral kapağın cerrahi olarak değiştirilir veya mitral kapak uygun ise mitral kapak tamiri uygulanır (cerrahi veya kasıktan girilerek).

Mitral protez kapak ameliyatı uygulananlarda protez olarak takılan yeni kapağın ekokardiyografi (kalp ultrasonu) eşliğinde kardiyoloji uzmanı tarafından takip edilmelidir. Hastanın ekokardiyografiyi (kalp ultrasonu) ile yeni protez mitral kapağı değerlendirilmeli; hastasının rutin kardiyoloji muayenesi uygulanmalı, gerekli ilaç tedavileri düzenlenmeli ve şikayetleri detaylı şekilde dinlenmelidir.

Aort Kapak Hastalıkları

Yeni CORONA Virüs (COVID-19) ve Kalp Hastalıkları

Kahve ve Kalp Sağlığı

Mitral Darlığı Mitral Stenoz Nedir?

Sarkopeni Nedir?

Vitamin D Takviyesi

Hayatın kıymetini bil, vücuduna iyi bak, mutlu ol!

Uzun Yaşam ''Mavi Bölgeler''in sağlıklı ve uzun yaşama dair sırları

Kalp Kapak Hastalıkları Nedir?