HASTALAR İÇİN BİLGİLER

Patent Foramen Ovale (PFO) Nedir?

Bebek ana rahminde iken Patent Foramen Ovale (PFO) denilen küçük bir açıklık bebekte normal olarak bulunur. Patent Foramen Ovale (PFO) sayesinde bebek anneden oksijenli kanı alabilir. Ana rahminde bebeğin akciğerleri çalışmadığı için oksijeni alabileceği tek yer Patent Foramen Ovale (PFO) aracılığı ile anne karnından gelen oksijendir. Bu nedenle Patent Foramen Ovale (PFO) anne rahminde her bebek için gereklidir. Doğumla birlikte bebeğin akciğerlerini kullanmaya başlaması ile birlikte Patent Foramen Ovale (PFO) ya gerek kalmaz çünkü bebek artık anneden gelen oksijene ihtiyaç duymaz. Patent Foramen Ovale (PFO) bu açıklık hayatın ilk iki yılında büyük oranda kapanırken insanların yaklaşık olarak dörtte birinde erişkin hayatta açık olarak kalır. Erişkin hayatta etrafımızdaki dört kişiden birinde Patent Foramen Ovale (PFO) mevcuttur. Gayet sık karşılaşılan ve normalde sorun yaratmayan bir durumdur Patent Foramen Ovale (PFO).

Erişkin hayatta etrafımızdaki dört kişiden birinde Patent Foramen Ovale (PFO) mevcuttur. Gayet sık karşılaşılan ve normalde sorun yaratmayan bir durumdur Patent Foramen Ovale (PFO). Herhangi bir şikayet oluşturmaz çoğunlukla ve muayenede üfürüm oluşturmaz.

Yapılan araştırmalarda pıhtı kaynaklı felç/inme geçirenlerde ve migreni olanlarda Patent Foramen Ovale (PFO) ya daha sık rastlanmıştır. Bazı durumlarda Patent Foramen Ovale (PFO) felç/inme sebebi olarak araştırılması gerekir. Pıhtı kaynaklı felç/inme geçiren ve nedeni bulunamayan bireylerde her türlü sebep ekarte edildikten sonra Patent Foramen Ovale (PFO) araştırması yapılır.

Patent Foramen Ovale (PFO) nedenli inme/felç nadir görülen bir durumdur. Patent Foramen Ovale (PFO) inmeye nasıl neden olur? Bacak toplardamarında herhangi bir nedenle oluşan pıhtı yerinden kopup toplardamar yolu ile kalbe gelir. Kalbe ulaşan pıhtı Patent Foramen Ovale (PFO) yolu ile sağ kulakçıktan sol kulakçığa geçer. Sol kalp içinden de pıhtı beyin atardamarlarına yol alır ise kalıcı veya geçici inme/felç oluşur.

Patent Foramen Ovale (PFO) bulunan bazı bireylerde ise Patent foramen ovaleden hava veya diğer gazların geçmesi de ciddi sonuçlar oluşabilir. Özellikle dalgıçlarda vurgun benzeri sonuçlara neden olabilir.

Patent Foramen Ovale (PFO) tanısı ekokardiyografi (EKO kalp ultrasonu) ile konulur. Ancak Patent Foramen Ovale (PFO) nun her zaman fark edilmesi mümkün olmaz. Şüphe duyulsa dahi kesin Patent Foramen Ovale (PFO) var demek zordur.

Tanıyı kesinleştirmek ve gerekli durumlarda tedavi planı için transözefajiyal (Transesophageal, endoskopik yutturma işlemi eşliğinde) ekokardiyografi (TÖE, TEE) uygulanır.

Patent Foramen Ovale (PFO) hepsinin kapatılması gereksizdir. Hatta ancak % 1den azında kapatmayı gerektiren nedenler bulunur. Pıhtı kaynaklı kalıcı veya geçici felç/inme geçirenlerde altta yatan herhangi bir felç nedeni bulunamaz ise o zaman Patent Foramen Ovale (PFO) olup olmadığı araştırılır. Ancak tüm nedenler ekarte edilip inme nedeninin Patent Foramen Ovale (PFO) olduğuna kesin kanaat getirilir ise kan sulandırıcı ilaçlar uygulanır. Buna rağmen devam eden problemler oluyor ise o zaman Patent Foramen Ovale (PFO) şemsiye yöntemi ile kapatılması düşünülebilir. Patent Foramen Ovale (PFO) kapatma kararı detaylı araştırmalar sonrasında gerçekten gerekli ise düşünülecek bir karar olmalıdır. Kapatılma kararında detaylı incelemenin yanında hastanın yaşı, risk faktörleri, transözefajiyal (Transesophageal, endoskopik yutturma işlemi eşliğinde) ekokardiyografi (TÖE, TEE) ile değerlendirilmiş Patent Foramen Ovale (PFO)nun tipi, özellikleri de muhakkak göz önüne alınmalıdır. Genel olarak da Patent Foramen Ovale (PFO) kapatma kararı ancak % 1den az hastada gerekli olduğu düşünülür. zehrailkeakyildiz.com web sitesinde “Hastalar için Bilgiler” başlığı altında “Ekokardiyografi” bölümünden “Transözefajiyal (Transesophageal, endoskopik yutturma işlemi eşliğinde) hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sarkopeni Nedir?

Mitral Darlığı Mitral Stenoz Nedir?

Yeni CORONA Virüs (COVID-19) ve Kalp Hastalıkları

Ekokardiyografi (Kalp ultrasonu)

Kalp Yetersizliği Nedir?

Hayatın kıymetini bil, vücuduna iyi bak, mutlu ol!

Koroner BT (Bilgisayarlı Tomografi) Anjiyo - Sanal Anjiyo - Kansız Anjiyo

Perikardit (Kalp Zarı) İltihabı Nedir?

Evde hangi tansiyon aletini kullanalım?