HASTALAR İÇİN BİLGİLER

Spor Öncesi Kalp Değerlendirmesi

Yarışmalı sporlarda kardiyovasküler risk değerlendirmesi sporcu için çok önemlidir. Kardiyak nedenli ölüm riski, sporcu olmayanlara göre karşılaştırıldığında sporcularda ortalama 2.8 kat fazladır. Sporun kendisinin tek başına buna neden olmadığını belirtmek gerekir. Altta yatan kalp ve damar hastalığının üstüne uygulanan yoğun ve ağır egzersiz ritm bozukluğunu ve ani ölümü tetikler. Bu yüzden “sporcunun altta yatan bir kalp damar sorunu var mı?” sorusunun önceden cevaplanması gerekir.

“Spora Başlama / Spora Katılım Öncesi Değerlendirme” her sporcu için gereklidir. Çünkü aniden ölen sporcuların çoğunda önceden sinyal veren şikayetler yaşanmaz. Spora katılım öncesi değerlendirmenin en önemli bölümü kardiyoloji muayenesidir. Kardiyoloji muayenesi ve tetkikleri sayesinde sessiz kalp hastalığı olanlar ortaya çıkar. Ani ölüm riskini azaltmaya yönelik tedaviler planlanır. Böylece zamanında saptanan bir kalp problem sporcunun hayatını kurtarır.

Ani ölüm riski yüksek olması nedeni ile kardiyomiyopati (hipertrofik kardiyomiyopati, aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopati) veya doğuştan kalp damar (koroner arter) anormallikleri erken tespit edilmelidir.

  • 12 derivasyonlu EKG - elektrokardiyografi - kalp şeriti çekimi
  • Aile kalp ve damar hastalıklarını sorgulanma
  • Sporcunun şikayetlerine ve hayat tarzına dair detaylı sorgulama
  • Sporcunun fizik muayenesi
  • Sporcunun kalp ve damar hastalık (kardiyovasküler) riskini hesaplanma
  • Kardiyovasküler risk faktörlerine yönelik gerekli kan tahlilleri yapılması

Anormal EKG si olanlar, ailede erken yaşta koroner arter hastalığı (kap damar tıkanıklığı, kalp krizi) bulunanlar, kardiyovasküler risk faktörleri olanlar ileri değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Yüksek kardiyovasküler risk skoruna sahip olanlar, anormal koşu – efor testi bulunanlar, kalpte üfürüm (özellikle diyastolik üfürüm veya sistolik klik) duyulan sporcularda da kalp damar ve kalp kapak hastalıkları değerlendirmesi yapılmalıdır. Kalp kapak hastalıkları ve doğuştan kalp hastalıkları için sporcuya kalp ultrasonu yani ekokardiyografi uygulanmalıdır.

Atriyal Fibrilasyon Nedir?

Kuşburnu Faydaları

Uzun Yaşam ''Mavi Bölgeler''in sağlıklı ve uzun yaşama dair sırları

Aort Kapak Hastalıkları

Patent Foramen Ovale (PFO) Nedir?

Kahve ve Kalp Sağlığı

Zihin, Kalp ve Vücudun Sağlıklı Birlikteliği

Torasik (Göğüs) Aort Anevrizması Nedir?

Sarkopeni Nedir?

Ekokardiyografi (Kalp ultrasonu)