HASTALAR İÇİN BİLGİLER

Torasik (Göğüs) Aort Anevrizması Nedir?

Vücuttaki en büyük atardamar olan aort oksijenden zengin temiz kanı tüm vücuda dağıtır. Aortun, göğüs kafesinin içerisinde yer alan bölümüne torasik (göğüs) aort adı verilir. Torasik (göğüs) aorta anevrizması (balonlaşması) aortanın göğüs kafesinden diyaframa kadar geçiş gösteren bölümünün herhangi bir kısmında genişleme ve/veya balonlaşma olmasıdır. Göğüs kafesi içerisinde aortanın değişik bölgelerinde balonlaşma, genişleme olabilir. Bu bölgeler;

Aortanın kalpten çıktığı alan olan aort kökünde

Aortanın kalpten çıkışı sonrası olan aort bölgesinde

Aortanın göğüs kafesi içerisinde dönüş yaptığı ark denilen bölgesinde

Aortanın göğüs kafesi içerisinde aşağıya doğru indiği bölgede yani inen aort bölgesinde.

En sık nedeni ateroskleroz yani damar sertleşmesidir. Damar sertliği damar duvarında zayıflamaya neden olarak balonlaşma ve/veya genişleme gelişir.

İleri yaş Genetik/Ailesel yatkınlık olmasI

Ailede ve diğer yakın akrabalarda anevrizma bulunması

Aort damar yapısını etkileyen bazı genetik/doğuştan var olan hastalıklar: Marfan Sendromu gibi

Bağ dokusu hastalıkları, Behçet hastalığı, tüberküloz ve sifiliz gibi hastalıklar

Göğüs duvarına travma: yüksekten göğüs duvarına doğru düşme

Yüksek tansiyon (hipertansiyon).

Torasik (Göğüs) aort anevrizması, büyüyene ve/veya patlayana, yırtılana kadar şikayete yol açmayabilir. Ortaya çıkabilecek şikayetler ise torasik (göğüs) aorta anevrizmasının yerleşimine göre değişir.

Göğüs ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı, sol omuzda ve her iki kürek kemiği arasında ağrı

Bulantı, kusma

Ses kısıklığı, öksürük

Nefes almakta zorluk

Yutma sorunları

Boyunda şişlik

İleri yaş ile ve/veya tanı almayan ve tedavisi başlamayan ilerleyen anevrizmalarda genişleme sonrası gelişen anevrizmada patlama, yırtılma sonucunda gelişebilecek şikayetler görülür.

Ekokardiyografi (Kalp ultrasonu) Bilgisayarlı tomografi Gerekli hallerde Manyetik rezonans görüntüleme Gerekli hallerde anjiyografi kalp damarları ve aort damarını değerlendirmek için.

Torasik (göğüs) aorta anevrizması saptanan bireylerde tansiyon kontrolünü sağlamak gerekir. Bunun için anevrizmanın ilerlemesini engelleyecek ilaçların tedavide seçimi önemlidir. Damar sertliği eşlik eden hastaların kan sulandırıcı ilaçlarının düzenlenmesi ve kolesterol ilaçlarının düzenlenmesi gerekir. Hastaların aorta anevrizma boyutuna göre değişen sürelerde ekokardiyografik ve/veya bilgisayarlı tomografi ile takipleri yapılır. Böylece bu takiplerde cerrahi (ameliyat) sınırına gelen aort anevrizma (balonlaşma) vakaları erken dönemde aort yırtılmadan saptanır.

Torasik (göğüs) aorta anevrizmasının ameliyat zamanlaması aort anevrizmasına neden olan hastalığa göre, aort anevrizma balonlaşma boyutuna göre, aort kapakta eşlik eden kapak hastalığına göre ve aort kapak sayısına göre belirlenir. Bu nedenle aort anevrizma hastasının ekokardiyografi ile kardiyoloji uzmanı ile aort kapağının ve aort anevrizma balonlaşmasının değerlendirilmesi gerekir.

Açık cerrahi onarım: Aort anevrizmasının oluştuğu alanda aorta yerine teflon ya da polyesterden yapılan yapay bir damar grefti (yaması) uygulanır. Aort anevrizması balonlaşmanın yerine göre ameliyatın göğüs duvarının hangi bölgesinden kesi yardımı ile yapılacağına karar verilir.

Endovasküler Stent Greft Tedavisi: Açık cerrahi tedaviye alternatiftir. Ancak her hastada uygulanamaz. Uygun torasik (göğüs) aorta anevrizma hastalarında uygulanır. Uygun hastalara kapalı şekilde kasıktan iğne ile girilerek kateter yardımı ile balonlaşan damar içine yapay damar yerleştirilir. Genişleyen aort anevrizması içine yerleştirilen yapay damar sayesinde balonlaşmış aort damarına temas etmeden kan yapay damar içinden geçer ve ilerler. Uygun şekilde yerleştirilmiş bir yapay damar çevresindeki genişlemiş aort damar bölümü zamanla küçülür.

Vitamin D Takviyesi

Spor Öncesi Kalp Değerlendirmesi

Patent Foramen Ovale (PFO) Nedir?

Evde hangi tansiyon aletini kullanalım?

Mitral Darlığı Mitral Stenoz Nedir?

Kahve ve Kalp Sağlığı

Kalp ve Damar Hastalıkları (Kardiyovasküler Hastalık) Nedir?

Hipertansiyon (Yüksek tansiyon)

Koroner BT (Bilgisayarlı Tomografi) Anjiyo - Sanal Anjiyo - Kansız Anjiyo

Atriyal Fibrilasyon Nedir?