HASTALAR İÇİN BİLGİLER

Yeni CORONA Virüs (COVID-19) ve Kalp Hastalıkları

Corona virüsünün tüm dünyayı etkilediği şu günlerde yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların COVID-19 enfeksiyonu gelişim riskini arttırdığına dair bazı görüşler ortalıkta dolaşmaktadır. COVID-19 virüsü, akciğer, bağırsak, böbrek ve damar hücrelerinde bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim-2 (ACE-2) ye bağlanarak insanları hasta etmektedir. Vücutta ACE-2 seviyesi yüksek olan bireylerde COVID-19 enfeksiyon riskinin daha fazla olduğu öne sürülmektedir.

ACE inhibitörü (ACEİ) ve anjiyotensin reseptör blokörü (ARB) grubundaki yüksek tansiyon ilaçlarını kullanan bireylerin vücudunda ACE-2 seviyeleri yüksektir. Ayrıca Tip-1, Tip-2 diyabet hastalarında, diyabet ilaçlarından tiazolidindion ve ağrı kesicilerden ibuprofen kullananlarda da vücuttaki ACE-2 seviyesi yüksektir. Bu nedenle vücuttaki yüksek ACE-2 seviyesinin bu ilaçları kullanan bireylerde COVID-19 gelişimine meyil yaratabileceği fikri ortaya atılmıştır. Bu fikri destekleyici güncel bilimsel çalışmalar mevcut olmadığından bugün için bu ilaçların COVID-19 enfeksiyonuna eğilim yaratacağı görüşü spekülasyondan öteye gitmemektedir. Hatta bu görüşün tam tersine vücutta ACE-2 seviyesini arttıran bu ilaçların bazı akciğer hastalıklarının tedavi planına dahil edilebilecek potansiyel etkiye sahip olabileceğini bildiren çalışmalar da mevcuttur. Ancak bu konuya dair de elimizde net bilimsel bir sonuç mevcut değildir.

Bu kafa karıştırıcı durumu aydınlatmak için Avrupa Kardiyoloji Derneği Yüksek Tansiyon Konseyi ve Amerikan Kardiyoloji Birliği tarafından ACE-2 seviyesini arttıran yüksek tansiyon ilaçlarını hastaların bırakmamaları, tedavilerine aynı şekilde devam etmeleri önerilmiştir.

Salgının başlangıcında özellikle 65 yaş üstü bireylerde COVID-19 un ağır geçmesi nedeni ile sosyal izolasyon öncelikle toplumun 65 yaş üstü kesiminde önerildi. Ancak zaman içerisinde elde ettiğimiz veriler bunun eksik bir öneri olduğunu gösterdi. Yaşlılar kadar gençlerin de evde kalması gerektiği Amerika’dan gelen haberler ile de teyit edildi.

Centers for Disease Control and Prevention “CDC” yani “Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri”nin 12 Şubat – 16 Mart 2020 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde topladığı veri analiz sonuçları açıklandı. Son verilere göre COVID-19 nedenli hastaneye yatışların yaklaşık % 40’ının 20-54 yaş aralığında olduğu saptandı. İtalya ve Fransa’dan gelen benzer veriler de bu yaş aralığındakilerin de gruplar halinde sosyalleşmekten vazgeçip izolasyon sağlayarak evde kalması gerektiğini gösterdi. Yaşlılar kadar gençlerin de sosyal izolasyon kurallarına uyması önemli görünmektedir.

COVID-19 pandemisinin sona erme zamanlamasına dair Avustralya Sydney Üniversitesi’nde Mart 2020 de yeni bir çalışma yapıldı. Salgın kontrolüne dair yeni bir öngörü çalışması olan bu yayında Avustralya’daki COVID-19 ile gelişebilecek olası senaryolar üzerinden hastalığın ülkeye yayılımı modellendi. Bu çalışma sonuçları çarpıcı gerçekleri bir kez daha göz önüne serdi. Toplumun % 90’ı sosyal izolasyona uyarsa salgın 3 ayda; % 80 i uyarsa 4 ayda kontrol altına alınabilecekken; toplumun % 70 veya daha azı sosyal izolasyona uyarsa salgının kontrol altına alınamayacağı öngörüldü.

Uluslararası hava seyahatleri kısıtlamasına ek olarak yapılacak düzgün sosyal izolasyon uygulamaları bu modelleme de pandemi kontrolünde en önemli bileşen olarak ortaya konuldu. Özellikle toplumun % 70-% 80 oranında sosyal izolasyona uyması salgın süresi için önemli bir sınır yüzde değeri olarak saptandı. Toplumda sosyal izolasyona dair sıkı önlemlerin olabildiğince erken alınması çalışma sonucunda önerildi.

Kuşburnu Faydaları

Evde hangi tansiyon aletini kullanalım?

Kalp ve Damar Hastalıkları (Kardiyovasküler Hastalık) Nedir?

Anevrizma Damar Genişlemesi Atardamar Balonlaşması Nedir?

Ritm Bozuklukları Aritmi Nedir?

Perikardit (Kalp Zarı) İltihabı Nedir?

Sarkopeni Nedir?

Zihin, Kalp ve Vücudun Sağlıklı Birlikteliği

Vitamin D Takviyesi

Uyku Apnesi ve Horlama