HASTALAR İÇİN BİLGİLER

Zihin, Kalp ve Vücudun Sağlıklı Birlikteliği

Zihin, kalp ve vücut birbiri ile bağlantılı çalışır. Birbirine muhtaç bu üçlüden birinde gelişen hastalık durumu diğer ikisini de etkiler. Psikolojik sağlığın kalp damar hastalığı riski ve gelişimi ile yakından ilişkili olduğu gözlemsel araştırmalar ile gösterilmiştir. Kalp damar sağlığının iyi veya kötü yönde ilerlemesini belirleyen faktörler arasında zihin sağlığının önemli olduğu; uzun döneme yayılmış bir etkisi olduğu anlaşılmıştır. Olumsuz hisler, kalp damar sağlığını kötü yönde etkiler. Endişe, karamsarlık, depresyon, kızgınlık, düşmanlık, travma sonrası stres, kronik stres, iş stresi, yalnızlık bu olumsuz duygulardan bir kaçıdır. Olumsuz duyguların kalbimiz ve vücudumuzda ortaya çıkarabileceği sorunlar kalp krizi, kalp damar hastalıkları, inme, obesite, hipertansiyon, diabet, kalp yetmezliği ve kalp damar spazmıdır. Bu negatif duygusal tecrübelerden bazılarının daha özel olduğu, kalp damar hastalıklarının oluşumuna daha belirgin katkısı olduğu gözlemsel araştırmalar ile gösterilmiş. Özellikle travma sonrası stres, endişe, kötümserlik ve depresyon gibi olumsuz hislere uzun süreli maruz kalmanın kalp krizi, kalp spazmı, kalp damar hastalıkları, inme, obesite, hipertansiyon, kalp yetmezliğinde artışlara neden olduğu görülmüştür. Bu hislerden uzaklaşıp zihnimizi, kalbimizi ve vücudumuzu korumak gerekir. Duyguların, insan ilişkilerinin, yaşam alanlarındaki kronik stresin zihin-kalp-vücut üçlüsünün bağlantıları üzerine olan negatif etkileri nedeni ile hastalığı tedavi etmenin ötesinde kalp hastalıklarında bireyi tedavi etmek çok değerlidir.

Bu hislerden uzaklaşıp zihnimizi, kalbimizi ve vücudumuzu korumanın kanıtlanmış değişik yolları mevcuttur. Bireyin uygulayacağı yolun belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi çok önemlidir. Uygularken keyif almak, zorunluluk halinde çıkarmak, günlük rutin içine yerleştirebilmek gerekir. Stres yönetiminde etkin teknikler temelde fiziksel, duygusal ve bilişsel sağlığı iyi yönde yapılandırır. Esasında amaç uzun ve sağlıklı yaşam becerilerine elde etmektir. Hayatın akışı içinde sevgi dolu bir ilişkilere sahip olmak stres yönetimine desteklerden biridir. İnsan sosyal bir birey olduğu için çekirdek aileden başlayarak genişleyen bir çevrede sevgi ve güven içeren ilişkilere sahip olmak kişide pozitif duyguları harekete geçirir. Bu ilişkilerde hayvan sevgisinin de yeri vardır. Evcil hayvan sahibi olmanın kalp ve damar hastalıkları riski bulunan bireylerde hastalığa yakalanma oranlarını azalttığını, hasta bireylerde ise olumlu yönde etkiler yarattığı gösterilmiştir. Sevgi dolu ilişkilerin vücuttaki stres hormonlarını azaltarak tansiyonu düşürdüğü, kalp hızını azalttığı bilinmektedir. Egzersiz yapmak, iyi yönde geliştirilen bilişsel ve davranışsal değişiklikler, kötü alışkanlıklardan uzaklaşma, pozitif duyguların hayata katılması, beslenme döngüsünün sağlıklı bir hale dönüştürülmesi, bilinçli farkındalık (Mindfulness) çalışmaları da diğer stres yönetimi teknikleri olarak sıralanabilir. Pozitif duyguların hayata katılması için bireyin meşgul olacağı bir şeylerin olması motive edicidir. Boş zamanlarda size anlam katan aktivitelere katılmak da pozitif duyu oluşumunu destekler. Mindfulness (Bilinçli Farkındalık), yaşadığın anı ve o anda etrafında gerçekleşenleri oldukları gibi fark etmek anlamına gelir. Budist felsefeye dayanıyor olsa da mevcut haliyle hiçbir dini ya da felsefi akımla bağlantılı değildir. Algılarını yeterince açıp zihinden geçen düşünceleri, vücudun hissettiklerini, kısacası gerçekleşenleri anlamak ve yargılamadan onlarla kalabilme durumudur. Mindfulness özelliğimiz geliştikçe zihnin berraklığı artar, yaşadıklarımız ve amaçlarımız netlik kazanır.

Abdominal (Karın) Aort Anevrizması Nedir?

Koroner BT (Bilgisayarlı Tomografi) Anjiyo - Sanal Anjiyo - Kansız Anjiyo

Ekokardiyografi (Kalp ultrasonu)

Atriyal Septal Defekt (ASD) Kalp Deliği Nedir?

Mitral Yetersizliği Mitral Yetmezliği Mitral Regürgitasyon Nedir?

Uyku Apnesi ve Horlama

Evde hangi tansiyon aletini kullanalım?

Kalp Kapak Hastalıkları Nedir?

Yeni CORONA Virüs (COVID-19) ve Kalp Hastalıkları

Hipertansiyon (Yüksek tansiyon)